İstanbul’dan yükselen Aile Manifestosu

18.05.2022
A+
A-
İstanbul’dan yükselen Aile Manifestosu

İstanbul’dan yükselen Aile Manifestosu

İstanbul Aile Vakfı’nın düzenlediği Uluslar Arası Aile Sempozyumu I: Dijital Çağda Aile sempozyumunda yapılan müzakereler ve sunulan bildiriler sonucunda şu tespitlere ulaşılmıştır:

  • Toplumun yaşam özü ailedir ve kadim medeniyetimizin insanlık için esas aldığı 5 temel ilke olan mal, can, nesil, akıl ve din ancak aile sayesinde korunabilir. Aile, milletin ve insanlığın teminatıdır.
  • Sahih, adil ve dayanışmacı aile mirasımızı ve yapımızı hem korumalıyız hem de gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Sağlıklı ve mutlu toplum, sağlıklı ve mutlu aile üzerinde yükselir.
  • Aile kurumunun devamlılığın sağlanması ve parçalanmanın önlenebilmesi hususunda ilmi ve fikri araştırmalar yapılmalıdır.
  • Değerlerimizden ilham alan bir hayat modeli geliştirilerek çocuklarımıza sunulmalı ve gençlik döneminde muhtemel kimlik bunalımlarına karşı bağışıklık sistemi işlevini görmelidir.
  • Yazılı ve görüntülü tüm medya mecralarında, aileyi tehdit eden zararlı içeriklerin yaygınlaşmasını önlemek için ivedilikle harekete geçilmelidir. Sosyal medya, konvansiyonel medya ve sinema alanlarında ailenin önemini, değerini, dayanışmacı ve bireyi ayakta tutucu yönlerini gösteren, teşvik eden ve destekleyen yapımlar için yeni projeler ve stratejiler geliştirilmelidir. Bunlara kamu ve özel sektör finansal destek sağlamalıdır.
  • Cinsiyetsizlik ideolojisinin toplumu ve aileyi deforme eden tutumlarına karşı bütün STK’lar, kamu kuruluşları ve aileye duyarlı çevreler ortak Acil Eylem Planları geliştirmelidirler.
  • Alkolizm, kumar, madde bağımlılığı gibi aileyi tehdit eden her türlü bağımlılıklarla mücadele aralıksız bir biçimde sürdürülmelidir.
  • Aileyi anlatan ve öğreten eğitim programları, ilk ve ortaöğretimin sosyal derslerine çeşitli temalar halinde dağıtılarak yerleştirilmelidir.

*Aile içinde kadına, çocuğa, yaşlıya ve erkeğe yönelen bütün şiddet davranışlarına karşıyız. Bu konuda her çeşit tedbirler acilen yerine getirilmelidir.

  • Aileyi korumak, sağlamlaştırmak ve mutlu kılmak amacına dönük araştırma merkezleri ve enstitülere daha fazla kamusal kaynak ayrılmalıdır.
  • Türkiye’nin aileyi vurgulayan ve aile temelinde toplum ve insana yönelen yaklaşımı, dünya çapında “aile ıslah ve ihya projesi” teşebbüsü içinde olacağız.

*- Sağlıklı ve mutlu aile bilincine sahip olan kesimlerle, küresel çapta aileyi çözen taarruzlara karşı ilmi, vicdani, ahlaki ve dayanışmacı bir mücadele içinde hareket edeceğiz. Aileyi ifsada yönelen düşünce ve hareketlere karşı aileyi savunacağız. Bunun için dünyanın her yerinde bize katılan, katkı sağlayan ve beraber olmak isteyenlere açık olacağız.

*- Türk aile yapısını her çeşit tehditlere karşı koruyan mekanizmalar çalıştırılmalı ve milletimizin geleceğinin teminatı için aile mirasımızın dayanışma, paylaşma, cinsel meşruiyet işlevi ve çocuk yetiştirme yeri gibi temel vasıfları için Yeni Aile Politikaları geliştirilerek uygulanmaya konulmalıdır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.