Evin sırrı dışarıya taşmaya başladıysa

26.06.2022
A+
A-
Evin sırrı dışarıya taşmaya başladıysa

Kendileriyle huzur bulmamız için eşler yaratmasını ve aramıza sevgi ve merhamet koymasını varlığının ve kudretinin delilleri arasında zikreden Cenab-ı Hak (bk. Rum, 30/21), ilk insan Hz. Âdem’i ve ona eş olarak Havva validemizi yaratarak eşlerin birbirlerine arkadaş; ülfet ve muhabbetle bağlı, kendi eksikliklerini tamamlayan, sırlarını aralarında paylaşan iki dost olmalarını murat etmiştir.

Evin sırrı dışarıya taşmaya başladıysa

Yüce Yaratıcının bu muradının gerçekleşebilmesi için de eşlerin birbirlerine güvenebilmesi ve birbirlerinden emin olması gerekir.

Bu hikmetten dolayı “…Onlar sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü durumundasınız…” (Bakara, 2/187) ayetinin de işaret ettiği gibi, karı kocaya karşılıklı sorumluluklar vererek mallarını, canlarını, namuslarını, mahrem sırlarını, aile ve evliliklerini koruma sorumluluğu yüklenmiştir. Bu sarsıldığı zaman, aile ve evlilik bağı da sarsılır.

Karı kocanın en mahrem halleri esnasında aralarında geçenleri, özel konuşmaları başkalarına anlatması haramdır. Bunlar, karı kocaya emanet edilen, gizlenmesi gereken aile sırlarıdır. Bu sırlar, mahremiyeti olan sırlardır ve bunları deşifre etmek, emanete hıyanettir. Bu konu ancak sağlık problemleri, tıbbî zarurete binaen sadece ehline ve edep sınırları içinde açıklanabilir.

Sırların korunmaması münafıklık alametlerindendir. Aile sırlarını yayanların ise, kıyamette en kötü kişiler arasında sayılacağını Peygamber Efendimiz (s.a.v) haber vermiştir. (bk. Müslim, Nikah, 123-124)

Türk Medeni Kanunu’nda konuya benzer hassasiyetlerle yaklaştığı için, evlilik sırlarının dışarı anlatılması evlilik birliğinin sarsılmasına neden olacağı gerekçesiyle TMK m.166/1 gereğince, boşanma nedeni sayabilmektedir. 

Görüldüğü gibi, konu ne olursa olsun; ister mahrem, ister değil, eşlerden birisinin istemediği aile içi bir konuyu diğer eşin dışarıya anlatması ciddi sonuçları olan bir meseledir. Bu konudaki kaygınızda haklı olabilirsiniz.

Ancak bu sorunuza net cevap verebilmemiz için, konunun bizim açımızdan daha net ve açık olması gerekir. Çünkü sizin “evin sırları” dediğiniz şey, mahrem ve üçüncü kişilere aktarılması dinen “haram” olan konular mı, yoksa bunun dışındaki herhangi bir aile meselesi mi? Çünkü bazı aileler, ev içinde konuşulan her konuyu sır kabul ederek dışarıya anlatmazken, bazı aileler bu konuda daha rahat davranabilirler. Dolayısıyla sizin “evin sırları” dediğinizi, eşiniz sır olarak görmüyor olabilir.

Biz gene de her iki durumu göz önüne alarak açıklama yapmak istiyoruz:

– Öncelikle eşinizle konuyu açık ve net bir şekilde konuşmanızı tavsiye ederiz. Bunun dinen haram olduğunu, haram olmayan konular olsa bile sizin bunu istemediğinizi, kararlı ve net bir şekilde dile getirin.

İnsanların alıştıkları şeyleri veya küçük yaşlardan itibaren öğrendikleri alışkanlıklarını terk etmeleri kolay değil, bunun için eşinize zaman tanıyın, eski alışkanlığını terk edinceye kadar sık sık bu konuyu aranızda tartışmadan konuşun.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.