Dünya ‘çocuk hakları’nda sınıfta kaldı

07.11.2022
A+
A-
Dünya ‘çocuk hakları’nda sınıfta kaldı

Çocuklar gözümüzün nurudur. İsteriz ki sevgi ve şefkat görsünler, ilgi ve muhabbetle büyüsün, hiçbir şeyden mahrum olmasınlar. Her zaman gülsünler, neşe kaynağı olsunlar. Her çocuğun eğitim alabilmesi, sağlık ve sosyal imkânlardan faydalanabilmesi, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmesi, anne babasıyla ve yakınlarıyla yaşayabilmesi, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olması, akranlarıyla koşup oynayabilmesi, ailesinin maddî-manevî bütün imkânlarından istifade edebilmesi en doğal hakkıdır.

Dünya ‘çocuk hakları’nda sınıfta kaldı

Dünya ‘çocuk hakları’nda sınıfta kaldı

Dünya ‘çocuk hakları’nda sınıfta kaldı

Çocuk haklarının korunmasına yönelik dünyada birçok gelişme yaşanmış olmasına rağmen sektör hâline gelen çocuğun istismarı konusu, en eski ve evrensel problem olarak çözülmeyi bekliyor. Yetim Vakfı tara- fından 173 ülkenin incelendiği “Dünya Çocukları İnsani Durum Raporu”ndan seçtiğimiz bölümleri bu anlamda önemine binaen dikkatlerinize sunuyoruz.

Çocuklara yönelik ihmal ve istismar alanları

Çocuklara yönelik ihmal ve istismar alanları

Çocuklara yönelik ihmal ve istismar alanları

Bugün çocuklara yönelik ihmal ve istismar dendiğinde aklımıza şu başlıklar gelmektedir. Her bir başlık altında yer alan rakamlar ve oranlar ise hepimizi dehşete düşürecek kadar gerçektir. Savaşlar: Geçtiğimiz yüzyılda savaşlarda 191 milyon insan hayatını kaybetti. Bu insanların önemli bir kısmı içinde çocukların da bulunduğu sivillerden oluşuyordu. Çocuk Askerliği: Dünya üzerinde oyun ve eğitim çağlarında cephelere sürülen 300 bin aktif çocuk asker bulunuyor. Mülteci Çocuklar: 80 milyonu aşkın mülteci nüfusunun yarıdan fazlasını çocuklar oluşturuyor. Ayrıca başta Doğu Türkistan, Suriye, Filistin, Arakan, Yemen, Afganistan, Keşmir, Somali menşeli milyonlarca çocuk, mülteci ya da çocuk kamplarında yaşıyor.

385 milyon yoksul çocuk

385 milyon yoksul çocuk

385 milyon yoksul çocuk

Dünya üzerindeki 400 milyon yetim, öksüz ve korunmaya muhtaç çocuğun yarısı sokaklarda yaşamaktadır. Yoksulluk: Her gün açlık ve yoksulluğa bağlı nedenlerle 22 bin çocuk hayatını kaybederken, 385 milyon çocuk ağır yoksulluk şartları altında yaşıyor. Yetersiz beslenen 5 yaş altı 191 milyon çocuğun gelişimleri ise sekteye uğruyor. İnsan Kaçakçılığı: Senede 4 milyon kişi insan kaçakçılığının konusu olurken bunun 2,5 milyonunu çocuklar oluşturuyor. Çocuk İşçiliği: Dünyada 79 milyonu tehlikeli işlerde olmak üzere 160 milyon çocuk işçi bulunuyor. Organ Mafyaları: 1987 ve 2007 yılları arasında 1 milyon çocuk organ nakli için kaçırıldı.

Bağımlılık en büyük tehlike

Bağımlılık en büyük tehlike

Bağımlılık en büyük tehlike

Dilenci Mafyaları: Sadece Hindistan’da 300 bini aşkın dilenen çocuk vardır. Bazı çocukların özellikle uzuvlarına zarar verilerek dilendiriliyor.

Engelli Çocuk İstismarı: OECD rakamlarına göre dünya üzerinde 1,2 milyar kişi engelli ve bunların 120 milyondan fazlası çocuk. Engelli çocukların bir kısmı aileleri tarafından sokaklara bırakılıyor ya da dilendiriliyor.

Misyoner Örgütler: Binlerce batı merkezli kurum dünya üzerinde Hristiyanlığı yayma adına çocukların din ve kültürlerini istismar ediyor.

Madde Bağımlılığı: Uyuşturucu, alkol, tütün maddelerine ilaveten yaşadığımız çağın bağımlılığı olan internet bağımlılığı önemli sorunlar olarak öne çıkıyor.

Suça Karışma: Aile ve çevresinde sorunlar yaşayan milyonlarca çocuk suç işliyor ve suç örgütlerine katılıyor. Doğal afetler ve iklim deği- şikliği: Gerçekleşen deprem, sel, yangın, tusunami gibi afetler çocuklar için de hayati öneme sahip. Hastalıklar: AIDS, ebola, sıtma gibi hastalıklar hala ölümcül nitelik taşıyor.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.